GDPR


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pardubická CZ s.r.o. zpracovává údaje klientů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, se kterými navazuje kontakt během své činnosti. Následují informace, které jsou potřeba k tomu, aby společnost Pardubická CZ s.r.o. dostála své povinnosti dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Pardubická CZ s.r.o.

Semtín 113

533 53 Pardubice

IČ: 25990756

pardubickacz@tiscali.cz

ODPOVĚDNÁ OSOBA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO):

Hana Tomíčková

pardubickacz@tiscali.cz

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost Pardubická CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje především za následujícími účely:

a) uzavření a plnění vzájemně podepsané smlouvy

b) plnění našich zákonných povinností

- zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- zákon č. 563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví

c) vymáhání pohledávek a obhajoby našich právních nároků

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost Pardubická CZ s.r.o. předává osobní údaje třetím subjektům pouze v případech, kdy jí to tak ukládá zákon.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje naše společnost uchovává po dobu, kterou ukládá zákon.

ZDROJ ZÍSKANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Veškeré osobní údaje byly získány přímo od Vás, ze vzájemné komunikace nebo ze smluv, uzavřených mezi oběma stranami. Dále mohly být údaje získány z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, Vaše oficiální internetové stránky, Katastr nemovitostí, atd.).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

Výčet osobních údajů, vedených naší společností:

- jméno a příjmení

- adresa

- identifikační číslo

- telefonní číslo

- email

- fakturační údaje

- informace z emailů

VAŠE PRÁVA

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

- práva na přístup k osobním údajům

- právo na opravu osobních údajů

- právo na výmaz osobních údajů

- právo na omezení zpracování osobních údajů

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

- právo na přenositelnost osobních údajů

- právo podat stížnost

Ke stažení: GDPR2007 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.1