Ekologický servis

Zajistíme:

 • poradenství v oblasti ekologie
 • vypracování žádostí:
  • k nakládání s nebezpečnými odpady
  • k provozování zařízení (mobilní, sklad)
  • k upuštění od třídění odpadů
 • zpracování a vystavení povinné administrativy (roční hlášení, identifikační a ohlašovací listy, popisy odpadů, průvodky odpadu, značení odpadů,...)
 • zpracování ročního hlášení o produkci odpadů pro orgány státní správy a ČSÚ
 • vypracování Provozních řádů
 • zařazení odpadů dle Katalogu odpadů
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
 • zařízení shromažďovacích míst a skladů odpadů
 • zajištění nádob na tříděný odpad
 • značení shromažďovacích nádob
 • zajištění analýz (odběr vzorků kvalifikovanou osobou dle vyhlášky MŽP 294/2005 Sb.)2007 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.1